กิจกรรม “ลุ้นเชียร์ MUT 2023 ถึงหน้าเวที”

ลุ้นเชียร์นางงามจักรวาลถึงหน้าเวที ด้วยการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานประกาศรางวัล Miss Universe Thailand 2023  

เพียงคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ตัวแทนสายสะพายจังหวัดที่ท่านเชียร์ใต้โพสต์นี้ พร้อมบอกชื่อผลิตภัณฑ์เซียงเพียวที่คุณอยากส่งให้นางงามใช้ พร้อม Tag เพื่อนที่อยากชวนไปด้วย ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรเข้างาน รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล 
 
รางวัลที่ 1 บัตรเข้างานวัน Final Competition 1 รางวัล จำนวน 2 ใบ มูลค่าใบละ 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 บัตรเข้างานวัน Preliminary Competition 1 รางวัล จำนวน 2 ใบ มูลค่าใบละ 800 บาท
รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมด 4,600 บาท 


กติกา และเงื่อนไขกิจกรรม

กติการ่วมสนุก 

1. Like & Share โพสต์กิจกรรมนี้ (https://bit.ly/3s2Xcss) พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ

2. คอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ตัวแทนสายสะพายจังหวัดที่ท่านเชียร์ใต้โพสต์นี้ พร้อมบอกชื่อผลิตภัณฑ์ของเซียงเพียว 1 ชนิด ที่ท่านอยากส่งให้นางงามใช้

3. Tag เพื่อน 1 คนที่ท่านอยากชวนไปร่วมงาน

4. ผู้โชคดี 2 ท่าน ที่ทำถูกต้องตามกติกา และข้อความให้กำลังใจโดนใจกรรมการมากที่สุด จะได้รับบัตรเข้าชมงานประกาศรางวัล Miss Universe Thailand 2023 แบ่งเป็น 
 
รางวัลที่ 1 : บัตรเข้างานวัน Final Competition 1 รางวัล จำนวน 2 ใบ มูลค่าใบละ 1,500 บาท รวมมูลค่า 3,000 บาท 
รางวัลที่ 2 : บัตรเข้างานวัน Preliminary Competition 1 รางวัล จำนวน 2 ใบ มูลค่าใบละ 800 บาท รวมมูลค่า 1,600 บาท 
รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมด 4,600 บาท 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

1. พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ในแง่การนำเสนอเรื่องสินค้าของเซียงเพียวที่อยากส่งให้นางงามได้ใช้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

2. ความถูกต้องของชื่อสินค้าและข้อมูลผลิตภัณฑ์ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

3. รูปภาพผลิตภัณฑ์เซียงเพียวประทับใจกรรมการ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 

 

ของรางวัลรวมทั้งกิจกรรม 

1. บัตรเข้างานวัน Final Competition 1 รางวัล จำนวน 2 ใบ  มูลค่าใบละ 1,500 บาท มูลค่ารวม 3,000 บาท 

2. บัตรเข้างานวัน Preliminary Competition 1 รางวัล จำนวน 2 ใบ มูลค่าใบละ 800 บาท มูลค่ารวม 1,600 บาท  

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมด 4,600 บาท 

 

ระยะเวลาร่วมสนุก 
วันเริ่มกิจกรรม :  3 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. 
วันสิ้นสุดกิจกรรม : 7 สิงหาคม 25656 เวลา 23.59 น. 
ร่วมสนุกผ่านทาง Facebook Fanpage : Siangpure 

 

การตัดสินและการประกาศผลรางวัล 
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล : วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 14:00 น. 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล : วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 18:00 น. 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง Facebook Fanpage : Siangpure 

 
สถานที่และเวลาในการตัดสิน 
บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด 37 ซ.ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 14:00 น. 

 
เงื่อนไขกิจกรรม 

1. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล ต้องทำตามเงื่อนไขของกิจกรรมครบถ้วน และภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

2. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ โดยการรายงานตัวพร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ ในการจัดส่งของรางวัล ผ่านช่องทาง Inbox Facebook Siangpure รายงานตัวภายในเวลาไม่เกิน 24.00 น. ของวันที่ 13 สิงหาคม 2566

3. หากไม่มีการยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทจะคัดเลือกผู้โชคดีสำรองขึ้นมาทดแทน

4. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ทางบริษัทจะนัดหมายให้มารับตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด  

6. เงื่อนไขในการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น

7. บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด มิได้มีส่วนร่วมในการผลิต หรือจัดจำหน่ายของรางวัล หากในกรณีที่ของรางวัลมีข้อบกพร่อง ชำรุด เสียหาย กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายของรางวัลโดยตรง

8. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯ ได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

9. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทเบอร์แทรม (1958) จำกัด นำภาพ หรือคลิปวีดิโอพร้อมเรื่องราวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แชร์ไปใช้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ ได้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

10. พนักงานบริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมและรับของรางวัลในกิจกรรมนี้

11. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว

12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

13. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีถิ่นฐานและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล : วันที่ 10 สิงหาคม 2566