แจกบัตร LONGLAY 4 เพียงขอ 1 เหตุผลฟินๆ ทำไมอยากไปชิลกับ ‘เป๊ป’ ที่ลงเล

ขอ 1 เหตุผลฟินๆ ทำไมอยากไปชิลกับ ‘เป๊ป’ ที่ลงเล ลุ้นรับบัตร LONGLAY 4 จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ)

กติกา และเงื่อนไขกิจกรรม

 

กติการ่วมสนุก 
1. กด Like Page : Peppermint Field 
2. กด Like & Share โพสต์กิจกรรมนี้เป็นสาธารณะ พร้อมติดแฮชแท็ก #PeppermintField #ลมหายใจที่มีคุณภาพ 
3. คอมเมนต์ตอบคำถามใต้โพสต์กิจกรรมนี้ “ทำไมอยากไปชิลกับ ‘เป๊ป’ ที่ลงเล” 

 

เกณฑ์การตัดสิน  
โพสต์ที่โดนใจกรรมการที่สุด และทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วน (การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) 

 

ของรางวัล 
บัตร LONGLAY 4 จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ) 

 

ระยะเวลาร่วมสนุก  
วันเริ่มกิจกรรม : 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. 
วันสิ้นสุดกิจกรรม : 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น. 
วันประกาศผลรางวัล :  23 พฤศจิกายน 2566 
ผ่านทาง Facebook : Peppermint Field  

 

สถานที่และเวลาในการตัดสิน : บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด 37 ซ.ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. 

 

ข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม : 
1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี และขอสงวนสิทธิ์พิจารณาแจกรางวัลสำหรับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วนเท่านั้น 
2. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณามอบของรางวัล 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลากิจกรรม 
3. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง Inbox Facebook Fanpage : Peppermint Field โดยส่งหลักฐานเป็น ภาพถ่ายบัตรประชาชนตัวจริง และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งของตนเองและของผู้ที่ต้องการได้รับบัตรจากสิทธิ์ของเจ้าของรางวัล ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 (หากผู้ที่ได้รางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์) 
4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 
5. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ 
6. รางวัลไม่สามารถส่งต่อให้กับคนอื่นได้ 
7. พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานบริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด รวมทั้งบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 
8. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีถิ่นฐานและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 
9. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทเบอร์แทรม (1958) จำกัด นำภาพพร้อมเรื่องราวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แชร์ไปใช้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ ได้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
10. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว 
11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า