ร่วมสนุกแคปภาพยาดมเป๊ป จากในซีรีส์ดื้อเฮียก็หาว่าซน (Naughty Babe) ลุ้นรับรางวัลสุดคูล

ชวนชาวดื้อเฮียมาร่วมสนุกในกิจกรรมแคปภาพยาดมเป๊ป จากในซีรีส์ดื้อเฮียก็หาว่าซน (Naughty Babe) ลุ้นรับสายคล้องยาดมสุดคูล จำนวน 20 รางวัล (รางวัลละ 1 เส้น) 


กติกา และเงื่อนไขกิจกรรม

 

กติการ่วมสนุก 
1. แคปภาพที่มียาดมเป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ จากในซีรีส์ดื้อเฮียก็หาว่าซน (Naughty Babe) พร้อมบรรยายความรู้สึกที่มีต่อฉากนั้น และติดแฮชแท็ก #ดื้อเฮียกับเป๊ป  
2. โพสต์ลงบน Facebook หรือ Twitter ของตนเอง โดยสามารถโพสต์ได้ไม่จำกัดจำนวนตลอดระยะเวลากิจกรรม ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เพียง 1 รางวัล ต่อ 1 ท่านเท่านั้น โดยจะพิจารณาตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
3. 20 โพสต์ที่โดนใจกรรมการที่สุด และทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วน รับไปเลย! สายคล้องยาดมสุดคูล จำนวน 20 รางวัล (รางวัลละ 1 เส้น) 

 

เกณฑ์การตัดสิน  
โพสต์ที่โดนใจกรรมการที่สุด และทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วน (การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) 

 

ของรางวัล 
สายคล้องยาดมสุดคูล จำนวน 20 รางวัล (รางวัลละ 1 เส้น) 

 

ระยะเวลาร่วมสนุก  
วันเริ่มกิจกรรม : 16 กันยายน 2566 เวลา 22.30 น.  
วันสิ้นสุดกิจกรรม : 16 ตุลาคม 2566 เวลา 23.59 น. 
วันประกาศผลรางวัล : 23 ตุลาคม 2566  
ผ่านทาง Facebook และ Twitter Page : Peppermint Field  

สถานที่และเวลาในการตัดสิน : บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด 37 ซ.ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. 

 

ข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม : 

1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี และขอสงวนสิทธิ์พิจารณาแจกรางวัลสำหรับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วนเท่านั้น 

2. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณามอบของรางวัล 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลากิจกรรม 

3. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง Inbox Facebook Fanpage : Peppermint Field โดยส่งหลักฐานเป็น ภาพถ่ายบัตรประชาชนตัวจริง ,เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ,ที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2566 (หากผู้ที่ได้รางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์) 

4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 

5. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ 

6. รางวัลไม่สามารถส่งต่อให้กับคนอื่นได้ 

7. พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานบริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด รวมทั้งบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 

8. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีถิ่นฐานและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 

9. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทเบอร์แทรม (1958) จำกัด นำภาพพร้อมเรื่องราวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แชร์ไปใช้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ ได้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

10. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว 

11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า