ขอ 3 คำสุดคูลให้ Peppermint Field & Carnival ลุ้นรับไอเทมสุด Limited

ใครพลาดซื้อไม่ทันมาทางนี้เลย! เพียงขอ 3 คำสุดคูลให้ Peppermint Field และ Carnival พร้อมเหตุผล ลุ้นรับ ‘ยาดมสุด Exclusive’ และ ‘กระเป๋ายาดมสุดเท่’ จำนวน 5 รางวัล


กติกา และเงื่อนไขกิจกรรม

 

กติการ่วมสนุก 
1. กด Like Page Peppermint Field   
2. กด Like & Share โพสต์นี้เป็นสาธารณะ 
3. พิมพ์คำว่า #PeppermintFieldxCarnival ต่อด้วย 3 คำที่คิดว่าคูลที่สุด พร้อมเหตุผล  
4. 5 คนที่ทำถูกต้องตามกติกา และมีคำตอบคูลโดนใจที่สุด รับไปเลย! Carnival Inhaler by Peppermint Field จำนวน 1 แผง และ Inhaler Bag จำนวน 1 ใบ    

 

เกณฑ์การตัดสิน  
คำตอบที่คูลโดนใจกรรมการที่สุด และทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วน (การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) 

 

ของรางวัล 
Carnival Inhaler by Peppermint Field จำนวน 1 แผง และ Inhaler Bag จำนวน 1 ใบ     

 

ระยะเวลาร่วมสนุก  
วันเริ่มกิจกรรม : 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. 
วันสิ้นสุดกิจกรรม : 31 สิงหาคม 2566 เวลา 23.59 น. 
วันประกาศผลรางวัล : 7 กันยายน 2566  
ผ่านทาง Facebook Fanpage : Peppermint Field  

 

สถานที่และเวลาในการตัดสิน : บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด 37 ซ.ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.

 

เงื่อนไขกิจกรรม
1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี และขอสงวนสิทธิ์พิจารณาแจกรางวัลสำหรับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วนเท่านั้น 
2. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณามอบของรางวัล 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลากิจกรรม 
3. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง Inbox Facebook Fanpage : Peppermint Field โดยส่งหลักฐานเป็น ภาพถ่ายบัตรประชาชนตัวจริง ,เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ,ที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล ภายในวันที่ 7 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2566 (หากผู้ที่ได้รางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์) 
4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 
5. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ 
6. รางวัลไม่สามารถส่งต่อให้กับคนอื่นได้ 
7. พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานบริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด รวมทั้งบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 
8. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีถิ่นฐานและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 
9. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทเบอร์แทรม (1958) จำกัด นำภาพพร้อมเรื่องราวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แชร์ไปใช้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ ได้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
10. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว 
11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า