ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Pep Feel In Love with PP Krit

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีในกิจกรรม Pep Feel In Love with PP Krit 

ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. - 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. 
ผ่านทาง Inbox Facebook : Peppermint Field เท่านั้น 

The lucky winner must confirm their rights by sending a message to Facebook: Peppermint Field  
by February 9, 2024 within 10:00 a.m.- February 13, 2024 within 6:00 p.m. only. 

 

รายชื่อผู้โชคดีมีดังนี้

1. พิมพิกา อ้นxxx
2. สุชัญญา อินต๊ะxxx
3. ณัฐชา กูบโคกxxx
4. ณัฐณิชา ลัยวิxxx
5. WANG RUxxx
6. ณัฐชยา ปอมหาxxx
7. อาภาภัทร รักเจริญxxx
8. กชกร อยู่xxx
9. ศิรดา แจ่มxxx
10. ภูษณิสา วีรxxx
11. สัณหพร ยอดxxx
12. วราภรณ์ ตันติxxx
13. ศศิรัตน์ แป้นxxx
14. สุพรรณษา ขาวxxx
15. กฤชญา แมะxxx
16. อาทิมา ลิ้มxxx
17. นางสาวรุจจิรา จันทร์xxx
18. สรวงรัตน์ สกาวxxx
19. ดวงกมล ปริญxxx
20. Rawisada pholxxx
21. สาธินันท์ จตุxxx
22. ฤทัยกานต์ เกษxxx
23. นภัสกร ดีxxx
24. นิชนันท์ พาxxx
25. กชสร รัตนxxx
26. เบญจวรรณธ์ ธีรxxx
27. นัฐธินี สุxxx
28. สุพินดา เนื่องxxx
29. ปวันรัตน์ เลี้ยงxxx
30. กรรณิการ์ สำxxx
31. ณิชา ศรีxxx
32. จามิกรณ์ สุดxxx
33. Thanida Suphanxxx
34. นางสาว จิรารัตน์ โตxxx
35. พิมพ์พจี เกษมxxx
36. BAOPING xxx
37. สุภัช กุลxxx
38. ปิยรัตน์ สุขxxx
39. ชญาดา สุจินxxx
40. ศศิ ศรxxx
41. สุทัศดา จันxxx
42. พชรพรรณ ปลุกxxx
43. Chanipa Vuttixxx
44. Nipada sukxxx
45. กิติยากร ฤทธิxxx
46. นับดาว สุขxxx
47. ณัฐฑริกา กันxxx
48. วีรยา ถิ่นxxx
49. กชกร อินต๊ะxxx
50. วีรนาถ แสงxxx
51. Darin Jaritxxx
52. สุกานดา วราxxx
53. วาสิตา วานิชxxx
54. สาธิณี ปัญญาxxx
55. QIAOKANG xxx
56. กมลชนก วงค์xxx
57. น.ส.ณฐอร มหันxxx
58. นริสา เดชาxxx
59. ทิชา อุปxxx
60. เบญจพร มหาxxx
61. อรจิรา เจริญxxx
62. Nicha Kemxxx
63. Natchaya Kraixxx
64. รุจรดา อุปxxx
65. ธันยพร ปัตxxx
66. ณัฐนารี สมะxxx
67. นิตา บาลxxx
68. เนตรนภา ยุทธxxx
69. สกุณา สมxxx
70. Anchayarat Wongsxxx
71. กมลชนก ศรีxxx
72. Artithaya Hongxxx
73. ศศิภา ปัดxxx
74. วชิราภรณ์ อุดมxxx
75. ภัทรภร วัจนะxxx
76. Navaporn Jiraxxx
77. Napasporn Jaixxx
78. ชนากานต์ ห้วยxxx
79. Orawan Jumpaxxx
80. ศุภญา วงศ์ภูxxx
81. เจนจิรา เครือxxx
82. ประภัสรา คำxxx
83. ศุภิสรา สารxxx
84. จิรัสยา คุณสืบxxx
85. กังสดาล บุญxxx
86. วรกัลยา แทนxxx
87. ศิรินันท์ ตาxxx
88. นคนันทินี ศิษย์xxx
89. ณัฐวดี อาวุธxxx
90. Papimon Klangxxx
91. ยศวดี กุทาxxx
92. จุฑามาศ ยอดxxx
93. นิศานาถ พงศ์xxx
94. ณัฏฐ์จิรา กุลสิริxxx
95. ปัทริกา ยอดxxx
96. Jutamat Saraxxx
97. ณิชาภา โฆษิตxxx
98. ปนัสสร สุขxxx
99. วรรณภัสสร มิสxxx
100. รมิดา เรือนxxx
101. กัญญาวีร์ สุนxxx
102. บุศรินทร์ สุวรรณxxx
103. กชพร แดงxxx
104. อิสริยา เผือกxxx
105. อรวรรณ ศรีxxx
106. วัสวรา ธรรมxxx
107. รชกร ชัยรัตxxx
108. สุพัตรา ตีระxxx
109. อิสริยา รจxxx
110. อัจฉรา ชนะxxx
111. Wanida Chuexxx
112. ปุณยาพร อุดมxxx
113. อารียา พงศ์พันธุ์xxx
114. สวิตตา พุ่มxxx
115. Pattraporn Chaixxx
116. วิภวา ปทาxxx
117. พัณณิตา สุราxxx
118. ศิวพร ขาวxxx
119. นัฐภาวี ภู่xxx
120. Chalida Watixxx
121. Pannchita Phitakxxx
122. ชุติกาญจน์ บัวxxx
123. บุศรินทร์ ติxxx
124. วิไลลักษณ์ พฤทธิ์xxx
125. อติญา ศรีxxx
126. สุมิตา ทองxxx
127. ณิชา ปราบxxx
128. Prechaya Praxxx
129. Amonphan Phiwxxx
130. จรรยา ศุภxxx