กิจกรรม Pep and Play ชม แชร์ คอมเมนต์ ลุ้นรับรางวัลสุดคูล 

กิจกรรม Pep and Play เพียงชม แชร์ และคอมเมนต์ ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับแก้วน้ำเป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 1 ใบ)  

กติกา และเงื่อนไขกิจกรรม

 

กติการ่วมสนุก 
1. กด Like Fanpage : @peppermintfield 
2. ชมคลิป VDO “Pep and Play” พร้อมกด Like & Share คลิปที่ชอบที่สุด (เพียง 1 คลิป) เป็นสาธารณะ 
- https://bit.ly/3tSVsTA 
- https://bit.ly/45N1KkY 
- https://bit.ly/3s8gMUJ 
3. คอมเมนต์ตอบคำถามใต้โพสต์กิจกรรมนี้ “ชอบคลิปไหนที่สุด พร้อมเหตุผล” และติดแฮชแท็ก #PepAndPlay #ลมหายใจที่มีคุณภาพ 

 

เกณฑ์การตัดสิน  
โพสต์ที่โดนใจกรรมการที่สุด และทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วน (การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) 

 

ของรางวัล 
แก้วน้ำลายยาดมจาก Peppermint Field จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 1 ใบ) 

 

ระยะเวลาร่วมสนุก  
วันเริ่มกิจกรรม : 28 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. 
วันสิ้นสุดกิจกรรม : 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น. 
วันประกาศผลรางวัล : 11 พฤศจิกายน 2566  
ผ่านทาง Facebook : Peppermint Field  

 

สถานที่และเวลาในการตัดสิน : บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด 37 ซ.ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. 

 
ข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม : 
1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี และขอสงวนสิทธิ์พิจารณาแจกรางวัลสำหรับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วนเท่านั้น 
2. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณามอบของรางวัล 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลากิจกรรม 
3. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง Inbox Facebook Fanpage : Peppermint Field โดยส่งหลักฐานเป็น ภาพถ่ายบัตรประชาชนตัวจริง ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 (หากผู้ที่ได้รางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์) 
4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 
5. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ 
6. รางวัลไม่สามารถส่งต่อให้กับคนอื่นได้ 
7. พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานบริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด รวมทั้งบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 
8. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีถิ่นฐานและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 
9. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทเบอร์แทรม (1958) จำกัด นำภาพพร้อมเรื่องราวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แชร์ไปใช้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ ได้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
10. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว 
11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า