กิจกรรม "ลุ้น iPhone 15 Pro"

เพียงทำคลิปบอกว่า “ยาดมเซียงเพียวโฉมใหม่” ดีอย่างไร โพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียของตนเอง คลิปของใครที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดนใจกรรมการที่สุด และบอกฟังก์ชันใหม่ของยาดมเซียงเพียวได้ครบถ้วน มีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 15 Pro และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

กติกาและเงื่อนไขกิจกรรม

 

กติการ่วมสนุก 

1. กด Like เพจเซียงเพียวและโพสต์กิจกรรมนี้ 

2. ทำคลิปบอกว่า “ยาดมเซียงเพียวโฉมใหม่” ดีอย่างไร แล้วโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียช่องทางใดช่องทางหนึ่ง (Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok) โดยต้องมียาดมเซียงเพียวโฉมใหม่ อยู่ในวิดีโอด้วย

3. ติด #นวัตกรรมเพื่อลมหายใจ และ #ยาดมเซียงเพียว ในแคปชั่นของวิดีโอที่โพสต์ 

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องนำลิงก์ของวิดีโอที่โพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียเรียบร้อยแล้ว มาลงทะเบียนที่ : https://forms.gle/hJeu91dFNoCXRiXN6 พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

5. ผู้โชคดีที่ทำคลิปได้ประทับใจกรรมการและทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วน มีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 15 Pro 128GB และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

 

เกณฑ์การตัดสิน 

1. ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอยาดมเซียงเพียวโฉมใหม่ ในรูปแบบที่น่าสนใจ แตกต่างไม่เหมือนใคร (25 คะแนน) 

2. นำเสนอฟังก์ชันของยาดมเซียงเพียวโฉมใหม่ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน (25 คะแนน)

3. ความสวยงามในการตัดต่อวิดีโอและการร้อยเรียงเรื่องราวให้เข้าใจง่าย (25 คะแนน)

4. การแต่งกายเหมาะสมกับตัวสินค้าและภาพลักษณ์ของแบรนด์ (25 คะแนน)

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใช้การนับเวลาจากระบบของบริษัทในการอ้างอิงเวลาในการลงทะเบียนสำเร็จเท่านั้น

 

ของรางวัลรวมทั้งกิจกรรม 

1. iPhone 15 Pro ความจุ 128GB มูลค่า 41,900 บาท จำนวน 2 รางวัล (รวมมูลค่าทั้งหมด 83,800 บาท)
2. กระบอกน้ำไซส์ 16 oz ราคา 1,600 บาท จำนวน 5 ชิ้น (รวมมูลค่าทั้งหมด 8,000 บาท)
3. กระบอกน้ำไซส์ 18 oz ราคา 1,500 บาท จำนวน 5 ชิ้น (รวมมูลค่าทั้งหมด 7,500 บาท) 
4. Siangpure Master of Relief Box Set มูลค่า 746 บาท จำนวน 10 รางวัล (รวมมูลค่าทั้งหมด 7,460 บาท)
5. หมอนยาหม่องน้ำเซียงเพียวอิ๊ว มูลค่า 399 จำนวน 10 รางวัล (รวมมูลค่าทั้งหมด 3,990 บาท)

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมด 110,750 บาท

 

การตัดสินและการประกาศผลรางวัล แบ่งเป็น 2 ครั้ง

ระยะเวลากิจกรรม “ลุ้น iPhone 15 Pro” ครั้งที่ 1

วันเริ่มกิจกรรม :  8 - 22 พฤศจิกายน 2566  
วันสิ้นสุดกิจกรรม : 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น. 
ร่วมสนุกผ่านทาง Facebook Fanpage : Siangpure 

การตัดสินและการประกาศผลรางวัล ครั้งที่ 1

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:00 น. 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18:00 น.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง Facebook Fanpage : Siangpure 

สถานที่และเวลาในการตัดสิน 
บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด 37 ซ.ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:00 น

 

ระยะเวลากิจกรรม “ลุ้น iPhone 15 Pro” ครั้งที่ 2

วันเริ่มกิจกรรม : 8 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567
วันสิ้นสุดกิจกรรม : 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23.59 น.
ร่วมสนุกผ่านทาง Facebook Fanpage : Siangpure 

การตัดสินและการประกาศผลรางวัล ครั้งที่ 2

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18:00 น.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง Facebook Fanpage : Siangpure 

สถานที่และเวลาในการตัดสิน 

บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด 37 ซ.ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:00 น.

 

เงื่อนไขกิจกรรม 

1. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล ต้องทำตามเงื่อนไขของกิจกรรมครบถ้วน และภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

2. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ โดยการรายงานตัวพร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ ในการจัดส่งของรางวัล ผ่านช่องทาง Inbox Facebook Siangpure

- ประกาศผลกิจกรรมครั้งที่ 1 รายงานตัวภายในเวลาไม่เกิน 23.59 น. ของวันที่ 6 ธันวาคม 2566 

- ประกาศผลกิจกรรมครั้งที่ 2 รายงานตัวภายในเวลาไม่เกิน 23.59 น. ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

3. หากไม่มีการยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทจะคัดเลือกผู้โชคดีสำรองขึ้นมาทดแทน 
4. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ 
5. บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องภาษีสำหรับของรางวัล ยกเว้นรางวัล iPhone 15 Pro 128GB ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้เสียภาษี 5% ด้วยตนเอง 
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล iPhone 15 Pro 128GB จะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด พร้อมแสดงบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับของรางวัลด้วยตนเองได้ และประสงค์ให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน บุคคลนั้นจะต้องมีใบมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจมาให้ครบถ้วน
7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอื่นๆ ทางบริษัทจะส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ 
8. เงื่อนไขในการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น 
9. บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด มิได้มีส่วนร่วมในการผลิต หรือจัดจำหน่ายของรางวัล หากในกรณีที่ของรางวัลมีข้อบกพร่อง ชำรุด เสียหาย กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายของรางวัลโดยตรง 
10. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯ ได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
11. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทเบอร์แทรม (1958) จำกัด นำภาพหรือคลิปวีดิโอที่ส่งประกวด ไปใช้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ ได้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาในการใช้งาน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
12. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทเบอร์แทรม (1958) จำกัด นำภาพ หรือคลิปวีดิโอพร้อมเรื่องราวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แชร์ไปใช้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ ได้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
13. พนักงานบริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมและรับของรางวัลในกิจกรรมนี้ 
14. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว 
15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
16. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีถิ่นฐานและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 
18. ผู้ร่วมกิจกรรมครั้งที่ 1 สามารถร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลครั้งที่ 2 : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567